Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mijn e-learning modules en videoproducties.

e-Learning


De e-learning modules zijn de online componenten van 'blended' leertrajecten die daarnaast uit workshops/trainingen bestaan; cursisten kunnen deze tijd en plaats onafhankelijk doorlopen. Online uitleg van theorie, creëren van bewustzijn, ondersteuning bij het veranderen van attitude. Inzet bij opleiding of on the spot werkplekondersteuning. Altijd aantrekkelijk, zoveel mogelijk interactief en met de mogelijkheid om opgedane kennis en vaardigheden te testen.

Klik op de afbeeldingen om een indruk te krijgen van de modules. Ze openen in een nieuw scherm.
Voeding voor topsporters
Met dit programma ondersteunt NOC*NSF jonge aankomende top-sporters bij het maken van bewuste en verantwoorde keuzes in hun voeding. Inmiddels wordt het programma ook ingezet op scholen in het reguliere middelbaar onderwijs.
Autisme in het VO
Een programma i.o.v. het Steunpunt Autisme Nederland ter ondersteuning van docenten in het Voortgezet Onderwijs in het werken met kinderen met een autistische aandoening. In aansluiting op deze module heb ik ook een variant ontwikkeld gericht op het primair onderwijs.
Ledenfinanciering FC
Aanpassing van een module van Friesland Campina om nieuwe leden bekend te maken met het financieringssysteem van deze coöperatieve onderneming.
Jeugd met overgewicht
Programma in opdracht van de sportkoepelorganisatie NOC*NSF over Jeugd met Overgewicht. Het wordt in workshops ingezet bij opleidingen voor sporttrainers in uiteenlopende sporten.
Werven van fondsen
Een programma ontwikkeld i.o.v. het VSB fonds om mensen te ondersteunen bij de aanvraag van een fonds. Het VSB fonds zet de filmpjes uit deze module in als ondersteuning.
Basisopleiding fotografie
Een opzet voor de online versie van de Basis opleiding Fotografie i.o.v. de Nederlandse Fotovakschool.

Tools

Ik heb in de loop der jaren deskundigheid verworven in een breed scala aan 'authoring tools' (softwareprogramma's om e-learning content mee te ontwikkelen). Heeft uw organisatie al een dergelijk programma in gebruik? Dan gebruik ik dat. Heeft u nog geen specifieke tool op het oog en overweegt u er een aan te schaffen, dan adviseer ik u graag of het loont er een aan te schaffen en zo ja, welke.

Bovenstaande e-learning modules zijn ontwikkeld in gangbare tools als Articulate Storyline en Lectora en een maatwerkprogramma dat niet langer ondersteund wordt. Aanpassingen zijn gemaakt in Adobe Dreamweaver.

Onderstaande videoproducties zijn alle gemonteerd in Adobe Premiere Pro, mijn standaard editing programma.

Videoproducties


Mijn videoproducties maken vaak deel uit van online opleidingen, variërend van instructie tot interactieve video, waarbij een verhaallijn zich ontrolt op basis van keuzes van de kijker. Maar ook maak ik 'losstaande' interviews en presentatie van bedrijf of product. Ook drone- en binnenkort 360 graden video's behoren tot de mogelijkheden.
In meeste producties opereer ik als een 'one-man- band'. Ik verricht alle werkzaamheden: conceptontwikkeling, scenario, productie, opnamen en montage. Als de doelstelling het vereist en het budget het toelaat, werk ik met een uitgebreide crew die ik op maat samenstel.
Voorbeelden

Sinds begin 2017 maak ik locatie opnamen voor Wageningen Universiteit & Research (WUR) voor Massive Open Online Courses (MOOC's) en ben ik operator in de Green Room Studio bij de opnamen van weblectures en MOOC's (zie afbeelding hiernaast). Hieronder 2 clips uit de MOOC 'Introduction to a Circular Economy': een studio presentatie van professor Emiel Wubben en een impressie van het 'Circular fashion' event in oktober 2017 in Wageningen. De cursus is - na inschrijving - kosteloos in zijn geheel te volgen via het edx platform.
Green Room Studio (WUR)
Impressie Circular Fashion event


Weblecture 'Circular economy butterfly model'

Drie clips vervaardigd in opdracht van de Nederlandse Fotovakschool als onderdeel van hun online aanbod voor de Basisopleiding.

Hiernaast een instructieles over camera instellingen,
Hieronder een les over reportagefotografie en een klein portret van landschasfotograaf Bas Meelker.
Camerawerk bij deze laatste twee is van Bram Vernhout.


Basisinstellingen camera (FVS -BO fotografie)
Fotograferen van beweging
Portret van landschapsfotograaf Bas Meelker

Informatie overdracht

... dat is de gemeenschappelijke noemer van de diensten die ik aanbied. In de vorm van online leren en ondersteunen (e-learning), op zich staande online videoproducties of een combinatie van beide.

e-Learning


e-Learning biedt de mogelijkheid om foto's, tekeningen, teksten, animaties, video- en audiofragmenten te combineren en tijd- en plaats- onafhankelijk in te zetten. Dat maakt e-learning een krachtige en aantrekkelijke technologie die u helpt de doelstellingen voor uw organisatie te bereiken.

Een e-learning module kan onderdeel vormen van een breder verandertraject, kan deel uitmaken van een uitgebreid curriculum dat in een leeromgeving (LMS) wordt aangeboden, maar kan ook 'on the spot' werkplekondersteuning zijn bij één concrete taak of handeling.

Een module kan op zich staan of worden gecombineerd met face to face contacten ('blended'). De inhoud kan variëren van theoretische kennisoverdracht tot een kassa training, een simulatie waarin cursisten online skills kunnen oefenen en testen.

De e-learning modules die ik vervaardig zijn altijd aantrekkelijk en interactief met oefeningen, simulaties en quizes om de opgedane kennis te toetsen.


Videoproducties


Video is overal, thuis, op straat, op weg naar uw werkplek, op uw werkplek.
Niet verwonderlijk, bewegend beeld heeft veel impact, is in staat emoties en daarmee aandacht en betrokkenheid te genereren. Daarom is het medium uitermate geschikt om informatie over te brengen, kennis en vaardigheden te vergroten en soms ook gedrag te veranderen.

Denk aan presentaties van uzelf, uw bedrijf, uw product, uw boodschap, aan interviews, instructie, registratie en promotie. Drone- en 360 graden video's behoren tot de mogelijkheden.
Denk aan interactieve video: een krachtige combinatie van video waarin cursisten zelf een script volgen dat zich ontrolt op basis van hun eigenste keuzes.

Een productie kan worden gerealiseerd met een uitgebreide crew of door een zeer compacte 'one man band': een productie waarin ik alle werkzaamheden zelf verricht: van concept-ontwikkeling tot en met editing en distributie.
Een 'one-stop shop' voor online opleiding & video: aantrekkelijk, afgestemd op uw doelstellingen en passend binnen uw budget.

Pierre Versleijen
A.R. Verschoorlaan 2
6532 SH Nijmegen
06 3951 2170

p.j.m.versleijen@gmail.com

Download mijn CV